વાર્તા અને લેખ

Pahel 2.0 : January Edition

We are glad to share January Edition of our E-magazine “Pahel 2.0”

Click the below link to download pdf file.

wp-1610601612382.pdf

 

Related posts
ગુજરાતી સાહિત્યવાર્તા અને લેખવાર્તા, નવલિકા અને લઘુકથાઓ

રકાબીમાં ચા

લાલઘુમ થઈ ગયેલો જનક, રુમમાં બધુ આમ તેમ…
Read more
ગુજરાતી સાહિત્યધર્મ અને વિજ્ઞાનવાર્તા અને લેખ

અક્ષય તૃતીયા

આપણાં સનાતન ધર્મમાં, પંચાંગમાં આખા…
Read more
ગુજરાતી સાહિત્યવાર્તા અને લેખ

વિચારોની વ્યથા

2020 , સમગ્ર વિશ્વમાં અને ભારતમાં…
Read more

Leave a Reply

%d bloggers like this: