કવિતા કોર્નરગઝલ

અટકળ!

Spread the love

નિરંતર શ્વાસ ગૂંથ્યે જાય જાણે જાળની અટકળ!
જીવન નામે કશું બીજું નથી બસ કાળની અટકળ!

ગનીમત છે મને કે એ ખુલાસો આપવાં આવ્યાં;
નહીંતર પ્રેમમાં કાયમ રહે છે આળની અટકળ!

સૂરજની સાથ ડૂબી જાય છે મારોય પડછાયો;
લગાવું તો લગાવું કઈ રીતે હું ભાળની અટકળ?

અભિવ્યક્તિ કશી મોકા ઉપર આવી નથી શકતી;
પ્રશંસાથી વધારે હોય છે જયાં ગાળની અટકળ!

ચઢાણોથી હકીકતમાં નહોતો થાક લાગ્યો પણ;
પહાડો લાંઘતા પ્હેલા કરેલી ઢાળની અટકળ!

હું તારી આશથી જોઉં બધા ચહેરાઓ એ રીતે;
ભટકતી જેમ હો રસ્તે રઝળતાં બાળની અટકળ!

મર્યું છે એક પંખી આજ પાછું વીજતારો પર;
‘અગન’ ભારે પડે ક્યારેક કેવી ડાળની અટકળ?

-‘અગન’ રાજ્યગુરુ

Related posts
અછંદાસકવિતા કોર્નર

આ કવિઓ વિશે શું કહેવું?

Spread the loveઆ કવિઓ વિશે શું કહેવું? મોસમમાં…
Read more
અછંદાસકવિતા કોર્નર

ફૂલદાની

Spread the loveફૂલદાનીના ફૂલ નકલી સાબિત…
Read more
અછંદાસકવિતા કોર્નર

જ્યારે હું નાની હતી

Spread the loveજ્યારે હું નાની હતી ખૂબ બોલતી મા…
Read more

Leave a Reply

%d bloggers like this: