અછંદાસકવિતા કોર્નર

આ કવિઓ વિશે શું કહેવું?

આ કવિઓ વિશે શું કહેવું?
મોસમમાં થોડો બદલાવ જોવે,
કુદરતના રંગ બદલાય,
એટલે અમસ્તા જ કવિતા બની જાય.

આ કવિઓ વિશે શું કહેવું?
ભીની માટીની સોડમ આવે,
વરસતો વરસાદ જોવે,
એટલે અમસ્તા જ કવિતા બની જાય.

આ કવિઓ વિશે શું કહેવું?
ફૂલોની મીઠી સુગંધ આવે,
પતંગિયાના સુંદર રંગ જોવે,
એટલે અમસ્તા જ કવિતા બની જાય.

આ કવિઓ વિશે શું કહેવું?
સાંજે ડૂબતા સૂરજની કરામાતી જોવે,
મંદિરમાં ઘંટારવ સંભળાય,
એટલે અમસ્તા જ કવિતા બની જાય.

આ કવિઓ વિશે શું કહેવું?
મા ના ખોળામાં નાનું બાળક જોવે,
કુદરતની બનાવેલ મૂર્તિ જોવે,
એટલે અમસ્તા જ કવિતા બની જાય.

કિંજલ પટેલ (કિરા)

Related posts
કવિતા કોર્નરગઝલ

હાસ્ય ચાહું

ગાલગાગા /૪ 〰️〰️〰️〰️〰️. ચાહની રાહે વધ…
Read more
અછંદાસકવિતા કોર્નર

બહુ જોખમ છે

એક બીજાને મળવામાં બહુ જોખમ છે, લોકો…
Read more
કવિતા કોર્નરગઝલ

પડકાર

(અનુષ્ટુપ છંદ) અસ્થિર મન માનવ, મતિ તાર…
Read more

Leave a Reply

%d bloggers like this: