અછંદાસકવિતા કોર્નર

ઓઢણી.

Spread the love
ઓઢણી છે તારી ભાત ભરેલી,
જીવતરે અઢળક વ્હાલ ભરેલી.

 

સજાવટ છે તારી સાદગી ભરેલી,
લાગે છે તોયે કેવી! નવી ને નવેલી.

 

વાતો છે તારી સમજાવટ ભરેલી,
સઘળાં સંવાદે લાગે જીણું દળેલી.

 

ભાવના છે તારી ભીનાશ ભરેલી,
સંબંધમાં લાગે છે લીલાશ મઢેલી.

 

આગતા છે તારી માણસાઇ ભરેલી,
ઘરમાં લાગે છે સદાય શોભા જડેલી.

 

 નિલેશ બગથરિયા  “નીલ”

Related posts
કવિતા કોર્નરગઝલ

ચહેરો

Spread the loveહવે ચહેરો લઈને આયના સામે નથ…
Read more
અછંદાસકવિતા કોર્નર

તમે

Spread the loveકાં તો આંખો માં પાણી નું કોઈ કારણ…
Read more
અછંદાસકવિતા કોર્નર

આ કવિઓ વિશે શું કહેવું?

Spread the loveઆ કવિઓ વિશે શું કહેવું? મોસમમાં…
Read more

Leave a Reply

%d bloggers like this: