કવિતાકવિતા કોર્નર

ઓનલાઇન દુનિયા….

Spread the love
દુનિયા આજે ડિજિટલ થઈને
પરિશ્રમ ક્યાંક ખોવાય ગયો,
વિશ્વની મહામારી વચ્ચે માણસ
આજે ઓનલાઈન થયો.

 

બ્લેકબોર્ડ પર લખેલું લખાણ
ડસ્ટર વડે ભૂંસાય ગયું,
ભાર વિનાનું ભણતર આજે
મોબાઇલમાં પુરાય ગયું,
ક્લાસરૂમ અને મેદાનો વચ્ચે
બાળકોનો કલરવ જાણે ક્યાં ખોવાય ગયો,
 વિશ્વની મહામારી વચ્ચે
શિક્ષક પણ ઓનલાઇન થયો,

 

ડોક્ટર પણ ઓનલાઇન થયોને
દર્દી પણ ઓનલાઇન થયો,
સમાજના આ બંધન વચ્ચે
માનવતા પણ ઓનલાઇન થઈ,
સામાજિક અંતર જાળવવામાં
વ્યવહાર ક્યાંક ખોવાય ગયો,
વિશ્વની મહામારી વચ્ચે
સમય પણ ઓનલાઇન થયો.

 

ભગવાનના દ્વાર બંધ થયાને
દર્શન પણ ઓનલાઇન થયા,
શ્રદ્ધા પણ ઓનલાઇન થઈને
પ્રસાદ પણ ઓનલાઇન થયો,
લાગણીઓના મેળામાં
તહેવારોનો ઉત્સાહ ક્યાંક ખોવાય ગયો,
ડિજિટલ બનેલી દુનિયા વચ્ચે
ઈશ્વર પણ ‘ઓનલાઇન’ થયો…..

 

 તૃપ્તિ વી પંડ્યા ‘ ક્રિષ્ના ‘ 

Related posts
અછંદાસકવિતા કોર્નર

આ કવિઓ વિશે શું કહેવું?

Spread the loveઆ કવિઓ વિશે શું કહેવું? મોસમમાં…
Read more
અછંદાસકવિતા કોર્નર

ફૂલદાની

Spread the loveફૂલદાનીના ફૂલ નકલી સાબિત…
Read more
અછંદાસકવિતા કોર્નર

જ્યારે હું નાની હતી

Spread the loveજ્યારે હું નાની હતી ખૂબ બોલતી મા…
Read more

Leave a Reply

%d bloggers like this: