કવિતાકવિતા કોર્નર

તને શોધવા

તને શોધવા માટે હું કોઈ સુમધુર સંગીતનો પીછો કરવા તત્પર બની,
છતાં મારા શબ્દોને પણ તારા મળવા વિશે શંકા છે.

 

તને શોધવા માટે એક જ સિક્કાને કેટલીય વાર પલટાવી દીધો,
છતાં એ સિક્કાએ એની છાપ મારાથી છુપાવી છે.

 

તને શોધવા માટે રોજ આથમતી સાંજની રાહ જોઉં છું,
છતાં એ સાંજ તારી રાહમાં મને જોઈને જલદી રાત બને છે.

 

તને શોધવા માટે ઘણા દરવાજા ખોલ્યાં છે મેં,
છતાં તારી પ્રત્યક્ષતાને બદલે નિરાશા મળી છે.

 

 દર્શિની ઓઝા

Related posts
કવિતા કોર્નરગઝલ

હાસ્ય ચાહું

ગાલગાગા /૪ 〰️〰️〰️〰️〰️. ચાહની રાહે વધ…
Read more
અછંદાસકવિતા કોર્નર

બહુ જોખમ છે

એક બીજાને મળવામાં બહુ જોખમ છે, લોકો…
Read more
કવિતા કોર્નરગઝલ

પડકાર

(અનુષ્ટુપ છંદ) અસ્થિર મન માનવ, મતિ તાર…
Read more

Leave a Reply

%d bloggers like this: