કાં તો આંખો માં પાણી નું કોઈ કારણ આપો તમે,
નહીં તો મોઢા પર મુસ્કાન નું નિવારણ આપો તમે.

આમ અલગ થઈ ને બેસશો એ નહીં ચલાવી લઉં,
હૈયે વસ્યા પછી કેમ અળગા થયા એ કારણ આપો તમે.

પળે પળે પાંપણ ફરતે વરસતી આ વાદળીઓ,
છેલ્લે ક્યાં સુધી રડશો એ ચોક્કસ તારણ આપો તમે.

છેક સુધી દોરાયેલી છે અશ્રુ ની હારમાળા,
હૃદય સુધી પહોંચ્યું છે આ દરદ એનું મારણ આપો તમે.

કાં તો આંખો માં પાણી નું કોઈ કારણ આપો તમે,
નહીં તો મોઢા પર મુસ્કાન જેવું નિવારણ આપો તમે.

નીતા કંસારા

Related posts
કવિતા કોર્નરગઝલ

હાસ્ય ચાહું

ગાલગાગા /૪ 〰️〰️〰️〰️〰️. ચાહની રાહે વધ…
Read more
અછંદાસકવિતા કોર્નર

બહુ જોખમ છે

એક બીજાને મળવામાં બહુ જોખમ છે, લોકો…
Read more
કવિતા કોર્નરગઝલ

પડકાર

(અનુષ્ટુપ છંદ) અસ્થિર મન માનવ, મતિ તાર…
Read more

Leave a Reply

%d bloggers like this: