કવિતાકવિતા કોર્નર

પ્રભુ તારી મૂર્તિ

Spread the love

પ્રભુ તારી મૂર્તિનું અસ્તિત્વ જ ના હોત,
જો પથ્થરો બોલી શકતા હોત…

 

ઈશ્વર અને માણસ વચ્ચે સીધો સંવાદ હોત,
પછી આ પાપી – પાખંડીઓ ના શું હાલ હોત,
જો પથ્થરો બોલી શકતા હોત…

 

એકલતાથી ગૂંચવાયેલા આભને પણ,
એક અણધાર્યો આશરો હોત,
જો પથ્થરો બોલી શકતા હોત…

 

અતૂટ, અડગ, અટલ ઉભેલો એ હિમાલય પણ,
ક્યારેક અણધારી લાગણીઓ વહાવતો હોત,
જો પથ્થરો બોલી શકતા હોત…

 

સારું થયું કે આ ફકત કલ્પના છે, માનવી
ઘણી લાગણીઓના પર્યાય બદલાઈ ગયા હોત,
જો પથ્થરો બોલી શકતા હોત…

 

ઘણા કહે છે પથ્થર હદય તને “ગોપાલ”
વિચારો! શું થાય? જો પથ્થરને હદય હોત…

 

-પાર્થ વાળંદ “ગોપાલ”

Related posts
કવિતા કોર્નરગઝલ

ચહેરો

Spread the loveહવે ચહેરો લઈને આયના સામે નથ…
Read more
અછંદાસકવિતા કોર્નર

તમે

Spread the loveકાં તો આંખો માં પાણી નું કોઈ કારણ…
Read more
અછંદાસકવિતા કોર્નર

આ કવિઓ વિશે શું કહેવું?

Spread the loveઆ કવિઓ વિશે શું કહેવું? મોસમમાં…
Read more

Leave a Reply

%d bloggers like this: