અછંદાસકવિતા કોર્નર

ફૂલદાની

ફૂલદાનીના ફૂલ નકલી સાબિત થયાં
ખૂશ્બૂ વિનાના બગીચા સાબિત થયાં.

કરું શું ઈબાદત હવે અહીં વારે વારે
ઈશ્વર બધાં જ પથ્થર સાબિત થયાં.

સત્ય શોધતા શોધતા થાકી જવાયું
મોહરાં અહીં હકીકત સાબિત થયાં.

દીપક દીપક રમતાં મળી આવતાં જે
એ જ લોકો તો અંધારા સાબિત થયાં.

ડૂબતાં ન જાણે કેટ કેટલીયે વાર અહીં
એ બધાં સબળ તરવૈયા સાબિત થયા.

ઇચ્છાઓ સાચવી દોડતા રહ્યા સદાય
ને રસ્તા બધાં મૃગજળ સાબિત થયા.

 નિલેશ બગથરિયા “નીલ”

Related posts
કવિતા કોર્નરગઝલ

હાસ્ય ચાહું

ગાલગાગા /૪ 〰️〰️〰️〰️〰️. ચાહની રાહે વધ…
Read more
અછંદાસકવિતા કોર્નર

બહુ જોખમ છે

એક બીજાને મળવામાં બહુ જોખમ છે, લોકો…
Read more
કવિતા કોર્નરગઝલ

પડકાર

(અનુષ્ટુપ છંદ) અસ્થિર મન માનવ, મતિ તાર…
Read more

Leave a Reply

%d bloggers like this: