કવિતાકવિતા કોર્નર

મારું ફળિયું

Spread the love
આજે મારું ફળિયું મને બોલાવે છે
બાળપણની યાદોને તાજી કરાવે છે

 

પા પા પગલીથી ધીંગામસ્તી સુધી
પકડાપકડીથી દોડકૂદ અને પડવાની,
બધી શરારતને ફરી જીવંત કરાવે છે
આજે મારું ફળિયું મને બોલાવે છે..!

 

ચૂંદડીની સાડી બનાવીને પહેરતી
ક્યારેક ઘરઘરતા તો ક્યારેક શિક્ષક બનતી,
મારી શાળાનાં ઓરડા ફરીયાદ કરે છે
આજે મારું ફળિયું મને બોલાવે છે..!

 

બેનપણીઓ સાથેની કચ કચ
ક્યારેક કિટ્ટા તો ક્યારેક બૂચ્ચા,
જૂનાં દિવસોમાં ફરી ખેંચી જાય છે
આજે મારું ફળિયું મને બોલાવે છે..!

 

– હેમાદ્રિ પુરોહિત

Related posts
કવિતા કોર્નરગઝલ

ચહેરો

Spread the loveહવે ચહેરો લઈને આયના સામે નથ…
Read more
અછંદાસકવિતા કોર્નર

તમે

Spread the loveકાં તો આંખો માં પાણી નું કોઈ કારણ…
Read more
અછંદાસકવિતા કોર્નર

આ કવિઓ વિશે શું કહેવું?

Spread the loveઆ કવિઓ વિશે શું કહેવું? મોસમમાં…
Read more

Leave a Reply

%d bloggers like this: