કવિતાકવિતા કોર્નર

શું તને પણ યાદ છે ?

રાતભર જાગીને કરેલી એ વાતો,
ને રાતોમાં જીવેલી એ યાદો,
  શું તને પણ યાદ છે ?
પહેલી વાર મળેલી આપણી એ નજરો,
ને દિલમાં વધતી એ તેજ ધડકનો,
  શું તને પણ યાદ છે ?
ચોરીછૂપીથી નજરો મિલાવવી,
ને શરમથી પછી પાંપણો ઝૂકાવવી,
  શું તને પણ યાદ છે ?
મળવા માટે તારું એ રાહ જોવું,
ને મોડા આવ્યા પછી એ તારું એ ગુસ્સે થવું,
  શું તને પણ યાદ છે ?
મળતાં પહેલાં શું બોલવું એ વિચારવું,
ને સામે આવતાં અચાનક ભૂલી જવું,
  શું તને પણ યાદ છે ?
યાદોમાં એકમેકને જીવવા,
ને લગ્ન માટેનાં એ સ્વપ્નો સેવવા,
  શું તને પણ યાદ છે ?

– ધવલ પુજારા ‘શ્વેત’

Related posts
Our Columnsકવિતા કોર્નરગઝલગઝલગંગા

અવસ્થા કેટલી એવું કદી ના પૂછશો અમને

અવસ્થા કેટલી એવું કદી ના પૂછશો…
Read more
અછંદાસકવિતા કોર્નર

એકાંત

શ્વાસોના શ્વાસને શૂન્યવકાશમાં ભર…
Read more
કવિતાકવિતા કોર્નર

નોંધી લેજો

ચોપડે અમારી શહાદત નોંધી લેજો,ચોપડે…
Read more

Leave a Reply

%d bloggers like this: