કવિતાકવિતા કોર્નર

શું તને પણ યાદ છે ?

Spread the love
રાતભર જાગીને કરેલી એ વાતો,
ને રાતોમાં જીવેલી એ યાદો,
  શું તને પણ યાદ છે ?
પહેલી વાર મળેલી આપણી એ નજરો,
ને દિલમાં વધતી એ તેજ ધડકનો,
  શું તને પણ યાદ છે ?
ચોરીછૂપીથી નજરો મિલાવવી,
ને શરમથી પછી પાંપણો ઝૂકાવવી,
  શું તને પણ યાદ છે ?
મળવા માટે તારું એ રાહ જોવું,
ને મોડા આવ્યા પછી એ તારું એ ગુસ્સે થવું,
  શું તને પણ યાદ છે ?
મળતાં પહેલાં શું બોલવું એ વિચારવું,
ને સામે આવતાં અચાનક ભૂલી જવું,
  શું તને પણ યાદ છે ?
યાદોમાં એકમેકને જીવવા,
ને લગ્ન માટેનાં એ સ્વપ્નો સેવવા,
  શું તને પણ યાદ છે ?

– ધવલ પુજારા ‘શ્વેત’

Related posts
કવિતા કોર્નરગઝલ

ચહેરો

Spread the loveહવે ચહેરો લઈને આયના સામે નથ…
Read more
અછંદાસકવિતા કોર્નર

તમે

Spread the loveકાં તો આંખો માં પાણી નું કોઈ કારણ…
Read more
અછંદાસકવિતા કોર્નર

આ કવિઓ વિશે શું કહેવું?

Spread the loveઆ કવિઓ વિશે શું કહેવું? મોસમમાં…
Read more

Leave a Reply

%d bloggers like this: