કવિતાકવિતા કોર્નર

સફળતાની પાછળ

Spread the love
એક સફળ વ્યક્તિને જોઈને લોકો માત્ર તેની સફળતાની જ અનુભૂતિ કરી શકે છે. પરંતુ એ સફળ વ્યક્તિની પાછળ ઘણી એવી શક્તિઓ હોય છે જેને આજે એને આ સ્ટેજ પર પહોંચાડ્યું છે.

 

મારી નીંદરના ભોગે એ મને મળી છે,
મારા મનોરંજનના મોતે મને મળી છે.
આ સફળતા જ છે જે મને મારા મહેનતના પરિણામે મળી છે.

 

કંઇક ખોઈ ને મળી છે કંઇક પામીને મળી છે,
અતૃપ્ત આ મનને ઘણી વેદનાથી મળી છે.

 

પરોઢના ઉજાગરાથી મળી છે
રાત્રીના જગરણથી મળી છે.

 

પ્રસંગો ને નકારવાથી મળી છે.
એક પુસ્તકના સમુદ્રમાં ઘૂસી રહેવાથી મળી છે.

 

માની મમતાથી મળી છે.
બાપના ઠપકાથી મળી છે.
આ સફળતા મને “કૃષ્ણ”ની પ્રાર્થનાથી મળી છે.

 

નથી જાણતું કોઈ, આ સફળતા કેરું રહસ્ય.
બસ આવે છે અણસમજુ મારી નિષ્ફળતાઓ પર હાસ્ય.

 

વાઢિયા નિકિતા

Related posts
કવિતા કોર્નરગઝલ

ચહેરો

Spread the loveહવે ચહેરો લઈને આયના સામે નથ…
Read more
અછંદાસકવિતા કોર્નર

તમે

Spread the loveકાં તો આંખો માં પાણી નું કોઈ કારણ…
Read more
અછંદાસકવિતા કોર્નર

આ કવિઓ વિશે શું કહેવું?

Spread the loveઆ કવિઓ વિશે શું કહેવું? મોસમમાં…
Read more

3 Comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: