કવિતાકવિતા કોર્નર

પ્રણય….

એ પ્રણય તું પણ કેવી જીદ કરે છે ?
હૈયાના હિંચકે બેસને કેવી હઠ કરે છે ?
ખૂબ જ આતુરતાથી આ આંખો રાહ જોવે છે પ્રિયતમની
ને ત્યારે જ તું લાગણીઓની કરોકટ કરે છે,
એ પ્રણય તું પણ કેવી હદ કરે છે?

 

શું પરિસ્થિતિ હસે જ્યારે કાનાએ ગોકુળ છોડ્યું હશે,
ગોકુળની આંખો જેને જોઇને ઠરે  છે,
એ મારો વ્હાલો શ્યામતો રાધા પર મરે છે,
અરે ! અબોલ વાંસળી પણ ગજબની પ્રીત કરે છે,
એ પ્રણય તું પણ કેવી જીદ કરે છે ?

 

કેટલું ગહન વ્હાલ હશે આ પ્રેમનું?
મીરાં કાંઈ અમથાં ન કરે પારખું ઝેરનું,
દુનિયા એને જ કસોટીની સાચી રીત કહે છે,
એ પ્રણય તું પણ કેવી જીદ કરે છે?……

 

તૃપ્તિ વી પંડ્યા ‘ ક્રિષ્ના ‘

Related posts
કવિતા કોર્નરગઝલ

છેતરી જાશે

ચમન તુજને સુમન, મારી જ માફક છેતર…
Read more
કવિતા કોર્નરગઝલ

ઘણું હોત

આ મૌન પરસ્પરને વફાદાર ઘણું…
Read more
કવિતા કોર્નરગઝલગઝલગંગા

ઉપર

પાર જાશે કે નહીં, અટકળ ઉપર,ઘેલછાએ દોટ…
Read more

Leave a Reply

%d bloggers like this: