કવિતાકવિતા કોર્નર

પ્રણય….

એ પ્રણય તું પણ કેવી જીદ કરે છે ?
હૈયાના હિંચકે બેસને કેવી હઠ કરે છે ?
ખૂબ જ આતુરતાથી આ આંખો રાહ જોવે છે પ્રિયતમની
ને ત્યારે જ તું લાગણીઓની કરોકટ કરે છે,
એ પ્રણય તું પણ કેવી હદ કરે છે?

 

શું પરિસ્થિતિ હસે જ્યારે કાનાએ ગોકુળ છોડ્યું હશે,
ગોકુળની આંખો જેને જોઇને ઠરે  છે,
એ મારો વ્હાલો શ્યામતો રાધા પર મરે છે,
અરે ! અબોલ વાંસળી પણ ગજબની પ્રીત કરે છે,
એ પ્રણય તું પણ કેવી જીદ કરે છે ?

 

કેટલું ગહન વ્હાલ હશે આ પ્રેમનું?
મીરાં કાંઈ અમથાં ન કરે પારખું ઝેરનું,
દુનિયા એને જ કસોટીની સાચી રીત કહે છે,
એ પ્રણય તું પણ કેવી જીદ કરે છે?……

 

તૃપ્તિ વી પંડ્યા ‘ ક્રિષ્ના ‘

Related posts
કવિતા કોર્નરગઝલ

બળ મળે!

ક્યાંકથી એકાદ એવી કળ મળે,વેદના…
Read more
કવિતા કોર્નરગઝલ

હોવું જોઈએ

ડાધડૂધ જરાય ના રાખવી,ચરિત્ર ધવલ હોવું…
Read more
અછંદાસકવિતા કોર્નર

જિંદગીના ખેલ

શું લખુ જિંદગી તારા વિશે,રોજ નવા ખેલ…
Read more

Leave a Reply

%d bloggers like this: