કવિતાકવિતા કોર્નર

આ જગના દ્રષ્ટિકોણનો પર્યાય બદલતો જાય છે

રસ્તો ક્યાંય નથી જતો આ વટેમાર્ગુઓ ભટકી જાય છે ,
બસ આમ જ તરવા મથીએ છીએ ને ડૂબી જવાય છે,

 

નથી સમજાતું શું સવાલ હોય છે ને, એના માટે શું જવાબ હોય છે
પણ આ જિંદગી છે જ્યાં જાઓ ત્યાં રોજ નવી પરીક્ષા હોય છે,

 

ક્યાં પહોંચશે આ સ્વાર્થી દુનિયાની યાત્રા કોણ જાણે છે,
રોજ દિવસો પસાર થાય છે ને આયખું ઓછું થતું જાય છે ,

 

છાપ હોય કે કાંટો બન્ને સિક્કાના જ પાસા છે ને,
અડધી જિંદગી તો આ સમજણમાં જ વેડફાય છે ,

 

કતારોમાં ઊભી રહેલી ઉદાસીને આમ રોજ અંજામ દેતો જાય છે,
અરે ઓ ગઝલકાર તું આ જગના દ્રષ્ટિકોણનો પર્યાય બદલતો જાય છે.

 

– દિશા પટેલ

Related posts
કવિતા કોર્નરગઝલ

હાસ્ય ચાહું

ગાલગાગા /૪ 〰️〰️〰️〰️〰️. ચાહની રાહે વધ…
Read more
અછંદાસકવિતા કોર્નર

બહુ જોખમ છે

એક બીજાને મળવામાં બહુ જોખમ છે, લોકો…
Read more
કવિતા કોર્નરગઝલ

પડકાર

(અનુષ્ટુપ છંદ) અસ્થિર મન માનવ, મતિ તાર…
Read more

Leave a Reply

%d bloggers like this: