કવિતાકવિતા કોર્નર

પથિક છું

હોઈશ મંઝિલે ચોક્કસથી,
સમયે નીકળતો પથિક છું.

 

ફરિયાદ નથી અહીં કાંઇ,
કારણ જીવતરે ઘડિક છું.

 

સત્ય પચાવો તો સારું છે,
સંવાદે બિલકુલ સટિક છું.

 

દરદને પણ સજાવી જાણું,
કોઈ પણ પળમાં રસિક છું.

 

ફળશે આ સપનાઓ હવે,
હરેક નિર્ણયોમાં ત્વરિત છું.

 

 નિલેશ બગથરિયા “નીલ”

Related posts
કવિતા કોર્નરગઝલ

હાસ્ય ચાહું

ગાલગાગા /૪ 〰️〰️〰️〰️〰️. ચાહની રાહે વધ…
Read more
અછંદાસકવિતા કોર્નર

બહુ જોખમ છે

એક બીજાને મળવામાં બહુ જોખમ છે, લોકો…
Read more
કવિતા કોર્નરગઝલ

પડકાર

(અનુષ્ટુપ છંદ) અસ્થિર મન માનવ, મતિ તાર…
Read more

Leave a Reply

%d bloggers like this: