કવિતાકવિતા કોર્નર

કોરોના

આ કોરોના તમને મને શું શું કરાવે છે?
ભલા માણસને જ માણસથી ડરાવે છે,

માંડ હૈયે વળે ટાઢક કે થોડો હળવો થયો!
ત્યાં જ કોઈ સ્વજનનું મૃત્યુ રડાવે છે,

લક્ષણો તો એકદમ સામાન્ય છે એનાં
શ્વાસ ના લેવાતા જીવને જિંદગીથી હરાવે છે,

જો’ને આ તો સિઝન છે રસ બરફની
‘ને આ ભર ઉનાળે ઉકાળા પીવડાવે છે,

દવા ને દુવા બંને અસર કરતી જ હશે!
નાસ્તિક પાસે પણ બે હાથ જોડાવે છે,

જીવ દાદાનો જાય તો બેડ ખાલી થાય
આ યમરાજ પણ યુવાનને જ તેડાવે છે,

આ પીડાથી તો વધુ નર્ક સારું “અંકિતા”
બાણશૈયા પર જીવન મૃત્યુનો જંગ લડાવે છે.

અંકિતા મુલાણી
રિચ થીંકર

Related posts
Our Columnsકવિતા કોર્નરગઝલગઝલગંગા

અવસ્થા કેટલી એવું કદી ના પૂછશો અમને

અવસ્થા કેટલી એવું કદી ના પૂછશો…
Read more
અછંદાસકવિતા કોર્નર

એકાંત

શ્વાસોના શ્વાસને શૂન્યવકાશમાં ભર…
Read more
કવિતાકવિતા કોર્નર

નોંધી લેજો

ચોપડે અમારી શહાદત નોંધી લેજો,ચોપડે…
Read more

Leave a Reply

%d bloggers like this: