આપણું ઘર આખુંય વિશ્વ ગણાય
હાલ જે જાણે ચેતતો નર ગણાય.

 

જાગૃતિ અપનાવો જ્યારથી તમે,
જાગતી એ ચોક્કસ પળ ગણાય.

 

એકલતા ભારી લાગે કહેશો નહીં,
આંતરિક સંવાદની એ તક ગણાય.

 

ને મને કશું ન થાય સંભળાય ભારી,
પણ એ કારણ વગરની રટ ગણાય.

 

આજ બંધ રહો તો કાલ ખુલી શકો
સમજો આ તો ઉજળું સત ગણાય.

 

નિલેશ બગથરિયા…નીલ

Related posts
Our Columnsકવિતા કોર્નરગઝલગઝલગંગા

અવસ્થા કેટલી એવું કદી ના પૂછશો અમને

અવસ્થા કેટલી એવું કદી ના પૂછશો…
Read more
અછંદાસકવિતા કોર્નર

એકાંત

શ્વાસોના શ્વાસને શૂન્યવકાશમાં ભર…
Read more
કવિતાકવિતા કોર્નર

નોંધી લેજો

ચોપડે અમારી શહાદત નોંધી લેજો,ચોપડે…
Read more

Leave a Reply

%d bloggers like this: