કવિતાકવિતા કોર્નર

પપ્પા

પપ્પા 
મારા પપ્પા
મને વ્હાલા પપ્પા
હૃદયના ધબકાર પપ્પા 
શિયાળાનો મીઠો તડકો પપ્પા
આકરા તાપમાં વૃક્ષનો છાંયડો પપ્પા
ખુશીઓના રંગો ભરનાર મેઘધનુષ્ય પપ્પા
બિનશરતી પ્રેમની વર્ષા વરસાવતા વાદળ પપ્પા
ઈચ્છાઓ પૂરી કરનાર ઈશના દેવદૂત પપ્પા
સૂર્યનો તાપ ને ચંદ્રની શીતળતા પપ્પા 
ચહેરાના સ્મિતનું કારણ પપ્પા 
ને દુઃખ નું નિવારણ પપ્પા 
સૌથી શ્રેષ્ઠ પપ્પા
ન્યારી પપ્પા
પપ્પા

 
જાગૃતિ તન્ના “જાનકી”

Related posts
કવિતા કોર્નરગઝલ

છેતરી જાશે

ચમન તુજને સુમન, મારી જ માફક છેતર…
Read more
કવિતા કોર્નરગઝલ

ઘણું હોત

આ મૌન પરસ્પરને વફાદાર ઘણું…
Read more
કવિતા કોર્નરગઝલગઝલગંગા

ઉપર

પાર જાશે કે નહીં, અટકળ ઉપર,ઘેલછાએ દોટ…
Read more

Leave a Reply

%d bloggers like this: