કવિતા કોર્નરગઝલ

છેતરી જાશે

ચમન તુજને સુમન, મારી જ માફક છેતરી જાશે,
પ્રથમ એ પ્યાર કરશે, ને પછી જખ્મો ધરી જાશે.

અનુભવ ખુબ દુનિયાનો લઇને હું ઘડાયો’તો,
ખબર ન્હોતી તમારી, આંખ મુજને છેતરી જાશે.

ફના થાવાને આવ્યો’તો, પરંતુ એ ખબર ન્હોતી,
કે મુજને બાળવા પ્હેલાં , સ્વયમ્ દીપક ઠરી જાશે.

ભરેલો જામ મેં ઢોળી દીધો’તો એવા આશયથી,
હશે જો લાગણી એના દિલે, પાછો ભરી જાશે.

મરણની બાદ પણ ‘કૈલાસ’ ને બસ રાખજો એમ જ,
કફન ઓઢાવવાથી, લાશની શોભા મરી જાશે.

– કૈલાસ પંડિત

Related posts
કવિતાકવિતા કોર્નર

ગણનાયક

ગૌરી – શંકર પુત્ર લંબોદર,હે ગણનાયક…
Read more
કવિતા કોર્નરગઝલ

સૂમુખા

નથી તું આપતો ક્યારેય તારું સરનામું,છે…
Read more
કવિતા કોર્નરગઝલ

છુપી છુપીને કેમ પ્રણય કરો છો?

છુપી છુપીને કેમ પ્રણય કરો છો?છે હૈયે…
Read more

Leave a Reply

%d bloggers like this: