કવિતા કોર્નરગઝલ

“આગમન છે”

અશ્રુ ધરબાવી હૃદયમાં રાહ જોવે નયન છે,
કેટલી અવઢવ અને બાવીસનું આગમન છે.

લાગણીભીની કલમ મારી લખે છે કવિતા,
આ નવા વરસે વર્ષા કરશું હૃદયમાં દફન છે.

કોણ કેવું જીવી ગ્યા કોને ખબર છે અહીં પણ,
સાથ આપી જે રહ્યા છે એજ મારા સ્વજન છે.

ખાતરી એવી નથી સારું વરસ આ જવાનું,
એટલે ઘરમાં સજાવી રાખવાનું કફન છે.

એમતો મીરાં નથી કે ઝેરને પણ પચાવું,
એક “દીવાની” બની છું શ્યામ સાથે જીવન છે.

વાસવદત્તા નાયક “દીવાની”

Related posts
અછંદાસકવિતા કોર્નર

મેં જોયો છે.

મળી હતી ચાર આંખો મહેફિલમાં,ત્યારે…
Read more
કવિતા કોર્નરગઝલ

જોઈએ

આભાસ ચહેરે મોહરાનો કળાય છે,હકીકતન…
Read more
કવિતા કોર્નરગઝલ

વ્હાલ છે

સફરમાં સંગાથ રુડો છે,જીવતર હવે ગુલાલ…
Read more

Leave a Reply

%d bloggers like this: